R7Five FaviconR7Five0/2022

服务器状态在线
IP地址
服务器版本1.12.2
服务器类型纯净服
所在地区中国浙江杭州
QQ交流群632869559
最后的检查
之前的检查
服务器网站http://www.r75.org
检测玩家数0
MOTD ┋ R7Five PVP-ServerGame By WEVX Official Website:www.r75.g
服务器信息
检测服务端BungeeCd 1.8.x-1.18.x
正常稳定率100%
我的世界服务器
服务器状态在线
IP地址
服务器版本1.12.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R75官方个人服务器

┋ R7Five PVP-ServerGame By WEVX Official Website:www.r75.g

通知!腐竹没有发视频,通知莹敛腐竹!
R7Five banner

R7Five small_banner
R7Five play_banner
R7Five hotbar_banner